Sylviane Granger

Predavanje Hornby: Has lexicography reaped the full benefit of the (learner) corpus revolution?

(Ali je leksikografija izkoristila vse prednosti revolucije (učnih) korpusov?)

Sylviane Granger  je častna profesorica na Univerzi v Louvainu (Belgija). Je ustanoviteljica Centra za angleško korpusno jezikoslovje, kjer je bila direktorica več kot 25 let. Leta 1990 je pričela z enim prvih obsežnejših projektov, ki se ukvarja z učnimi korpusi: the International Corpus of Learner English. Od takrat igra ključno vlogo pri določanju različnih vidikov na področju raziskovanja učnih korpusov. Trenutno se raziskovalno osredotoča predvsem na integracijo korpusnih podatkov v številna orodja, namenjena uporabnikom, še posebej na elektronske slovarje in programe za pomoč pri pisanju, s poudarkom na frazeologiji. O teh temah je napisala veliko število člankov in obenem pogosto pripravljala vabljena predavanja, seminarje in delavnice, s katerimi  spodbuja raziskovanje učnih korpusov ter predstavlja njihovo uporabo, zasnovo in razvoj. Njene zadnje objave vključujejo Phraseology: An Interdisciplinary Perspective (Granger & Meunier, 2008), The International Corpus of Learner English (Granger et al. 2009), Electronic Lexicography (Granger & Paquot, 2012) in The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research (Granger et al., 2015). Je predsednica Združenja učnih korpusov (Learner Corpus Association). http://www.learnercorpusassociation.org/

POVZETEK

Lars Trap-Jensen

Lexicography between NLP and linguistics: aspects of theory and practice

(Leksikografija med obdelavo naravnega jezika (NLP) in lingvistiko: teoretični in praktični vidiki)

Lars Trap-Jensen je študiral splošno jezikoslovje, grenlandski jezik in socialne študije na univerzah v Aarhusu in Cambridgeu. Poučeval je danščino in lingvistiko na oddelku za skandinavske jezike na univerzah v Baslu in Zürichu. Nato se je sredi devetdesetih začel ukvarjati z leksikografijo, saj je bil v Copenhagnu urednik novega slovarja moderne danščine, ki je temeljil na korpusnih podatkih. Tam ga je leksikografija dodobra omrežila, zato je že vse od takrat del Združenja za danski jezik in literaturo. Najprej je deloval kot višji urednik, nato pa je leta 2004, ko se je Slovar danščine začel prestavljati iz tiskane v elektronsko obliko, postal glavni urednik. Larsovo zanimanje za jezik in leksikografijo je široko in k obema področjema pristopa odprte glave, obenem pa ima globoko razumevanje za to, da gre primarno za humanistični stroki, pri katerih je vedno pomembno imeti v mislih tudi človeškega uporabnika. V zadnjih letih se je kot urednik, nadzornik ali vodja projektov ukvarjal z različnimi projekti, ki so pokrivali različna področja, vse od dvojezične in onomaziološke leksikografije, do projektov, ki se ukvarjajo z obdelavo naravnega jezika, kakršen je danski WordNet. V prostem času rad teče na dolge proge in aktivno sodeluje v akademski sindikalni politiki.

POVZETEK

Judy Pearsall

One model, many languages? An approach to developing global language content

(En model, številni jeziki? Pristop k razvijanju globalne jezikovne vsebine)

Judy Pearsall je direktorica za slovarje pri založbi Oxford University Press (Global Academic Division). Študij angleške leksikografije in lingvistike je zaključila na univerzah v Edinburghu in Sussexu. Njena karierna pot je potekala predvsem pri založbi Oxford University Press, kjer se je pogosteje posvečala poslovnemu in strateškemu delu kot pa urednikovanju. Na začetku kariere je bila urednica slovarjev New Oxford English Dictionary (1998) in Concise Oxford English Dictionary (1999). Leta 2011 je prevzela vodenje revizijskega programa Oxford English Dictionary. Odkar je na mestu direktorice za slovarje, je bedela nad številnimi iniciativami, ki so tradicionalno poslovanje s slovarji želele spremeniti v poslovanje z leksikalnimi podatki za 100 različnih jezikov tega sveta.

POVZETEK

Edward Finegan

Legal Interpretation via Corpora: Are Judges Failing Lexicography 101?

(Pravna razlaga prek korpusov: ali sodniki padajo na izpitu iz leksikografije?)

Edward Finegan je zaslužni profesor lingvistike in prava na Univerzi v Južni Karolini. Je avtor knjige Language: Its Structure and Use (Jezik: struktura in raba, 7. izdaja 2015) in eden izmed avtorjev slovnice govorjene in pisane angleščine Longman Grammar of Spoken and Written English. V svoji prvi knjigi Attitudes toward English Usage (Odnos do rabe angleščine, 1980) je predstavil odnose do rabe v slovnicah in slovarjih skozi zgodovino, njegovo zanimanje za leksikografijo pa se je zadnjih desetletjih še poglobilo. Že zgodaj se je začel zanimati za korpusno lingvistiko in tako skupaj z Douglasom Biebrom sestavil korpus ARCHER (reprezentativni korpus zgodovinskih angleških registrov). Pri delu s forenzično lingvistiko se opira tako na korpuse kot na slovarje. Od leta 2012 do 2015 je bil predsednik Mednarodne zveze za forenzično lingvistiko, od leta 2014 pa deluje kot urednik znanstvene revije Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America (Slovarji: revija severnoameriške slovarske zveze).

POVZETEK

Glavni sponzorji:

Sponzorji:

Kongres podpira: