Spremljevalni dogodki

Delavnica wnlex

Delavnica wnlex: WordNet kot leksikografski vir

Datum: 16. julij 2018

Lokacija: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana, Slovenija

Vse informacije o delavnici so na voljo na spletni strani delavnice:
https://wnlex2018.sciencesconf.org/

Delavnica TEI-Lex-0

Delavnica TEI-Lex-0: Razvoj osnovnega enkodiranja za leksikalne podatke

Datum: 16. julij 2018

Lokacija: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana, Slovenija

TEI-Lex-0 obravnava enega glavnih izzivov procesa ustvarjanja interoperabilnih leksikalnih podatkov, tj. pomanjkanje skupne oblike ciljne transformacije za:

1. primerjavo obstoječih slovarjev;
2. delovanje kot orodje za serijsko uporabo LMF; in
3. ustvarjanje generičnih orodij za poizvedovanje in vizualizacijo.

TEI-Lex-0 ni zamišljen kot shema, ki ima samo eno obliko in velikost, temveč kot s strani skupnosti oblikovana rešitev za vse ostrejše reprezentativne omejitve, tako je mogoče leksikalne podatke v obstoječih in bodočih digitalnih slovarjih preučiti, popraviti in izboljšati v različnih znanstvenih kontekstih.

Pripravljalna dela na temo te pomembne infrastrukture so potekala v sodelovanju z DARIAH WG “Lexical Resources” in WG “Retrodigitized Dictionaries” evropske mreže za e-leksicografijo (ENeL, COST IS1305): na delavnicah v Berlinu (BBAW, 17.–19. november 2016) in na Dunaju (ÖAW, 26. junij 2017); prav tako pa tudi v konteksu Lexical Data Masterclass (Berlin, 4.– 8. december 2017).

Delavnico v Ljubljani organizira delovna skupina DARIAH »Lexical Resources« v sodelovanju z evropsko leksikografsko infrastrukturo (ELEXIS).

Delavnice se je mogoče udeležiti zgolj z vabilom.

Za več informacij se obrnite na g. Laurenta Romaryja (laurent.romary@inria.fr) ali g. Toma Tasovaca (ttasovac@humanistika.org).

Prizorišče

Glavni sponzorji:

Sponzorji:

Kongres podpira: