Rok za oddajo razširjenih povzetkov dolžine do 800 besed (brez seznama literature, tabel in slik) je 1. december 2017.

Rok za oddajo povzetkov je potekel.

Konferenčni zbornik bo prosto dostopen in objavljen na spletu pred začetkom kongresa. Prispevki bodo indeksirani v sistemih CPCI (Web of Science) in Scopus.

Oddaja prispevkov

Pri oddaji prispevka se lahko odločite za eno od naslednjih možnosti:

 • polni prispevek – 6–10 strani (vključno s slikami in bibliografijo).
 • poster/predstavitev programske opreme – 4–6 strani (vključno s slikami in bibliografijo).
 • povzetek  največ 800 besed (brez bibliografije, tabel in slik).

Polni prispevki in prispevki, ki predstavljajo posterje in programsko opremo, bodo objavljeni v Konferenčnem zborniku, če bodo sprejeti s strani recenzentov. Povzetki bodo objavljeni v Zborniku povzetkov. Če recenzenti prispevek zavrnejo, bo sprejeti povzetek vključen v Zborniku povzetkov, prav tako pa ga bodo avtorji lahko predstavili na kongresu.

Za prispevke uporabite sledeče predloge:

Euralex 2018 predloge za prispevke: EURALEX2018_templates_papers

Euralex 2018 predloge za povzetke: EURALEX2018_templates_abstracts

Priporočamo, da pišete neposredno v predlogo in nadomestite vzorčno besedilo (vedno uporabite pravilni slog, ki je določen v predlogi). Ne dodajajte praznih vrstic med različne dele predloge (razmak med vrsticami je že nastavljen v predlogi).

Vsak prispevek, ki ni zgolj povzetek, mora vsebovati povzetek, ki obsega od 150 do 200 besed (v enakem jeziku kot jezik prispevka). Ne ponavljajte povzetka v glavnem besedilu prispevka, denimo kot del uvoda.

Vsak avtor mora podpisati odobritev objave in jo v sistemu Easychair oddati skupaj z zadnjo verzijo svojega prispevka. Avtor nosi vso odgovornost za pridobitev morebitnih dovoljenj za uporabo gradiva, ki je v lasti drugih.

Vsak prispevek mora biti oddan tako v formatu doc/docx/odt file kakor tudi v nezaščitenem formatu PDF.

Navodila za oddajo več datotek v sistemu Easychair:

Najprej naložite eno datoteko in izberite ukaz “Update file” za nalaganje datoteke v drugem formatu. Postopek ponovite z dokumentom za odobritev objave. Videli boste le zadnji naloženi dokument, vendar ima programski odbor dostop do vseh verzij naloženih dokumentov.

Vse oddane prispevke bosta pregledala vsaj dva anonimna recenzenta znanstvenega odbora.

Rok za oddajo (prek sistema Easychair) za Konferenco Euralex 2018 je 1. april 2018.

Konferenčni zbornik

Konferenčni zbornik bo objavljen na spletu in bo prosto dostopen pred konferenco. Zbornik bo prav tako objavljen za indeksiranje v CPCI (kot del Web of Science) in v bazi Scopus.

Tematike kongresa

Dobrodošli so članki, posterji in demonstracije programske opreme na temo leksikografije, vključno z naslednjimi področji:

 1.  Proces izdelave slovarjev
 2.  Raziskave o rabi slovarjev
 3.  Leksikografija in jezikovne tehnologije
 4.  Leksikografija in korpusno jezikoslovje
 5.  Dvo- in večjezična leksikografija
 6.  Strokovna leksikografija, terminologija in terminografija
 7.  Leksikografija jezikov z manjšim številom govorcev
 8.  Frazeologija in kolokativnost
 9.  Historična leksikografija in etimologija
 10.  Leksikološke teme, relevantne za leksikografijo
 11.  Poročila o leksikografskih in leksikoloških projektih

Seznam tematik ni izključen. Upoštevani in pregledani bodo prispevki s kateregakoli leksikografskega področja, ki so relevantni za kongres, tudi če jih ni mogoče uvrstiti pod naštete točke.

Kontakt:

Simon Krek


Pišite na:

euralex2018@seznami.cjvt.si

Če se želite naročiti na novice o kongresu, kliknite na spodnjo povezavo:

Novice o Euralex 2018

Drugi poziv k oddaji prispevkov

Dobrodošli so članki, posterji in demonstracije programske opreme na temo leksikografije, vključno z naslednjimi področji:

 1.  Proces izdelave slovarjev
 2.  Raziskave o rabi slovarjev
 3.  Leksikografija in jezikovne tehnologije
 4.  Leksikografija in korpusno jezikoslovje
 5.  Dvo- in večjezična leksikografija
 6.  Strokovna leksikografija, terminologija in terminografija
 7.  Leksikografija jezikov z manjšim številom govorcev
 8.  Frazeologija in kolokativnost
 9.  Historična leksikografija in etimologija
 10.  Leksikološke teme, relevantne za leksikografijo
 11.  Poročila o leksikografskih in leksikoloških projektih

Seznam tematik ni izključen. Upoštevani in pregledani bodo prispevki s kateregakoli leksikografskega področja, ki so relevantni za kongres, tudi če jih ni mogoče uvrstiti pod naštete točke.

Oddaja prispevkov

Pri oddaji prispevka se lahko odločite za eno od naslednjih možnosti:

 • članek
 • predstavitev programske opreme
 • poster

Vsak prispevek bosta pregledala najmanj dva člana znanstvenega odbora.

Rok za oddajo razširjenih povzetkov dolžine do 800 besed (brez seznama literature, tabel in slik) je 1. december 2017.

Rok za oddajo povzetkov je potekel.

Kongresni zbornik bo prosto dostopen in objavljen na spletu pred začetkom kongresa. Prispevki bodo indeksirani v sistemih CPCI (Web of Science) in Scopus.

Glavni sponzorji:

Sponzorji:

Kongres podpira: