1st April 2018 - Submission of camera ready copies (abstracts)

Deadline for receipt of camera ready copies of extended abstracts from authors who decided NOT to submit a full paper.

0tednov0dni0ur

Please check how to submit your abstract on the Call for papers page.

1st April 2018 - Submission of full papers

Deadline for receipt of submissions from authors who decided to submit a full paper to be included in the congress proceedings.

0tednov0dni0ur

Please check how to submit your paper on the Call for papers page.

10th May 2018 - Notification of acceptance/rejection (full papers)

Deadline for mailing of acceptances or rejections to authors who submitted full papers.

Authors with rejected full papers will be able to present the accepted extended abstract.

1st June 2018 - Submission of camera ready copies (full papers)

Deadline for receipt of camera ready copies of full papers for inclusion in congress proceedings.

0tednov0dni0ur

1. december 2017 - oddaja povzetkov

Rok za oddajo daljših povzetkov v dolžini največ 800 besed brez literature, tabel in slik.

Vrste prispevkov: članki, predstavitve programske opreme, posterji

8. februar 2018 - Obvestilo o sprejetju/zavrnitvi povzetka

Do tega datuma bodo avtorji daljših povzetkov obveščeni, ali je bil njihov prispevek sprejet ali zavrnjen.

Vsi sprejeti prispevki bodo uvrščeni na program kongresa.

1. april 2018 - Oddaja za tisk pripravljenih povzetkov

Rok za oddajo za tisk pripravljenih povzetkov avtorjev, ki so se odločili, da ne bodo oddali celotnega članka.

1. april 2018 - Oddaja celotnih člankov

Rok za oddajo prispevkov za avtorje, ki so se odločili, da bodo oddali članek za objavo v zborniku kongresa.

10. maj 2018 - Obvestilo o sprejetju/zavrnitvi celotnih člankov

Do tega datuma bodo avtorji, ki so oddali članek, obveščeni, ali je bil njihov prispevek sprejet ali zavrnjen.

Avtorji zavrnjenih člankov bodo lahko predstavili sprejeti povzetek.

1. junij 2018 - Oddaja za tisk pripravljenih celotnih člankov

Rok za oddajo člankov, pripravljenih za izid v zborniku.

Glavna sponzorja:

Sponzorji: