1. april 2018 - Oddaja verzije za tisk (razširjeni povzetki)

Rok za oddajoverzije za tisk razširjenih povzetkov, za katere so se avtorji odločili, da jih NE želijo razširiti v polni prispevek.

0tednov0dni0ur

Prosimo, preverite, kako oddati povzetek na podstrani Oddaja prispevkov.

1. april 2018 - Oddaja polnih prispevkov

Rok za prejem polnih prispevkov, ki bodo vključeni v konferenčni zbornik.

0tednov0dni0ur

Prosimo, preverite, kako oddati povzetek na podstrani Oddaja prispevkov.

10. maj 2018 - Obvestilo o sprejetju/zavrnitvi (polni prispevki)

Rok za obveščanje avtorjev o sprejetju ali zavrnitvi njihovih polnih prispevkov.

Avtorji, katerih polni prispevki so bili zavrnjeni, bodo lahko predstavili svoj sprejeti razširjeni povzetek.

1. junij 2018 - oddaja verzije za tisk (polni prispevki)

Rok za oddajo verzije za tisk za vključitev polnih prispevkov v konferenčni zbornik.

 

0tednov0dni0ur

1. december 2017 - oddaja povzetkov

Rok za oddajo daljših povzetkov v dolžini največ 800 besed brez literature, tabel in slik.

Vrste prispevkov: članki, predstavitve programske opreme, posterji

8. februar 2018 - Obvestilo o sprejetju/zavrnitvi povzetka

Do tega datuma bodo avtorji daljših povzetkov obveščeni, ali je bil njihov prispevek sprejet ali zavrnjen.

Vsi sprejeti prispevki bodo uvrščeni na program kongresa.

1. april 2018 - Oddaja za tisk pripravljenih povzetkov

Rok za oddajo za tisk pripravljenih povzetkov avtorjev, ki so se odločili, da ne bodo oddali celotnega članka.

1. april 2018 - Oddaja celotnih člankov

Rok za oddajo prispevkov za avtorje, ki so se odločili, da bodo oddali članek za objavo v zborniku kongresa.

10. maj 2018 - Obvestilo o sprejetju/zavrnitvi celotnih člankov

Do tega datuma bodo avtorji, ki so oddali članek, obveščeni, ali je bil njihov prispevek sprejet ali zavrnjen.

Avtorji zavrnjenih člankov bodo lahko predstavili sprejeti povzetek.

1. junij 2018 - Oddaja za tisk pripravljenih celotnih člankov

Rok za oddajo člankov, pripravljenih za izid v zborniku.

Glavni sponzorji:

Sponzorji: