Sylviane Granger

Predavanje Hornby: Has lexicography reaped the full benefit of the (learner) corpus revolution?

Ali je leksikografija izkoristila vse prednosti revolucije (učnih) korpusov?

Sylviane Granger  je častna profesorica na Univerzi v Louvainu (Belgija). Je ustanoviteljica Centra za angleško korpusno jezikoslovje, kjer je bila direktorica več kot 25 let. Leta 1990 je pričela z enim prvih obsežnejših projektov, ki se ukvarja z učnimi korpusi: the International Corpus of Learner English. Od takrat igra ključno vlogo pri določanju različnih vidikov na področju raziskovanja učnih korpusov. Trenutno se raziskovalno osredotoča predvsem na integracijo korpusnih podatkov v številna orodja, namenjena uporabnikom, še posebej na elektronske slovarje in programe za pomoč pri pisanju, s poudarkom na frazeologiji. O teh temah je napisala veliko število člankov in obenem pogosto pripravljala vabljena predavanja, seminarje in delavnice, s katerimi  spodbuja raziskovanje učnih korpusov ter predstavlja njihovo uporabo, zasnovo in razvoj. Njene zadnje objave vključujejo Phraseology: An Interdisciplinary Perspective (Granger & Meunier, 2008), The International Corpus of Learner English (Granger et al. 2009), Electronic Lexicography (Granger & Paquot, 2012) in The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research (Granger et al., 2015). Je predsednica Združenja učnih korpusov (Learner Corpus Association). http://www.learnercorpusassociation.org/

Lars Trap-Jensen

Lexicography between NLP and linguistics: aspects of theory and practice

Leksikografija med obdelavo naravnega jezika (NLP) in lingvistiko: teoretični in praktični vidiki

Lars Trap-Jensen je študiral splošno jezikoslovje, grenlandski jezik in socialne študije na univerzah v Aarhusu in Cambridgeu. Poučeval je danščino in lingvistiko na oddelku za skandinavske jezike na univerzah v Baslu in Zürichu. Nato se je sredi devetdesetih začel ukvarjati z leksikografijo, saj je bil v Copenhagnu urednik novega slovarja moderne danščine, ki je temeljil na korpusnih podatkih. Tam ga je leksikografija dodobra omrežila, zato je že vse od takrat del Združenja za danski jezik in literaturo. Najprej je deloval kot višji urednik, nato pa je leta 2004, ko je Slovar danščine začel prehajati iz tiskane v elektronsko obliko, postal glavni urednik. Larsovo zanimanje za jezik in leksikografijo je široko in k obema področjema pristopa odprte glave, obenem pa ima globoko razumevanje za to, da gre primarno za humanistični stroki, pri katerih je vedno pomembno imeti v mislih tudi človeškega uporabnika. V zadnjih letih se je kot urednik, nadzornik ali vodja projektov ukvarjal z različnimi projekti, ki so pokrivali različna področja, vse od dvojezične in onomaziološke leksikografije, do projektov, ki se ukvarjajo z obdelavo naravnega jezika, kakršen je danski WordNet. V prostem času rad teče na dolge proge in aktivno sodeluje v akademski politiki.

Judy Pearsall

Judy Pearsall je direktorica za slovarje pri založbi Oxford University Press (Global Academic Division). Študij angleške leksikografije in lingvistike je zaključila na univerzah v Edinburghu in Sussexu. Karierna pot jo je kmalu usmerila k založbi Oxford University Press, kjer se je pogosteje posvečala poslovnemu in strateškemu delu kot pa urednikovanju. Na začetku svoje kariere je bila urednica slovarjev New Oxford English Dictionary (1998) in Concise Oxford English Dictionary (1999). Leta 2011 pa je prevzela vodenje revizijskega programa Oxford English Dictionary. Odkar je na mestu direktorice za slovarje, bedi nad številnimi iniciativami, ki tradicionalno poslovanje s slovarji želijo spremeniti v poslovanje z leksikalnimi podatki. To od leta 2015 vključuje tudi projekt Oxford Global Languages, s katerim si prizadevajo ustvariti leksikalne vire za 100 različnih jezikov.

Tomaž Erjavec

Tomaž Erjavec je višji znanstveni sodelavec na Odseku za tehnologije znanja na Institutu »Jožef Štefan«, v preteklosti pa je bil zaposlen tudi na Univerzi v Edinburghu in Univerzi v Tokiu. Osredotoča se predvsem na razvoj jezikovnih virov, še posebej z vidika anotacije in kodiranja besedil. Sodeloval je pri številnih evropskih in nacionalnih projektih na področju jezikovnih tehnologij, poleg tega pa je predaval o korpusni lingvistiki in jezikovnih tehnologijah na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Novi Gorici, Univerzi v Gradcu in na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana. Ima več kot 100 objav v znanstvenih revijah in konferenčnih zbornikih in je član redakcijskega odbora revij Language Resources and Evaluation ter Journal of Corpus Linguistics. Poleg tega je bil član odbora evropske sekcije Združenja za računalniško jezikoslovje (Association for Computational Linguistics), član sveta konzorcija Iniciativa za kodiranje besedil (Text Encoding Initiative), kakor tudi ustanovni član Slovenskega društva za jezikovne tehnologije. Je član slovenskega inštituta za standardizacijo SIST in ISO TC 37 SC4 “Language resource management” (Upravljanje z jezikovnimi viri) in državni koordinator raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI za jezikovne vire in orodja.

Glavna sponzorja:

Sponzorji: