Drugi poziv k oddaji prispevkov

Dobrodošli so članki, posterji in demonstracije programske opreme na temo leksikografije, vključno z naslednjimi področji:

 1.  Proces izdelave slovarjev
 2.  Raziskave o rabi slovarjev
 3.  Leksikografija in jezikovne tehnologije
 4.  Leksikografija in korpusno jezikoslovje
 5.  Dvo- in večjezična leksikografija
 6.  Strokovna leksikografija, terminologija in terminografija
 7.  Leksikografija jezikov z manjšim številom govorcev
 8.  Frazeologija in kolokativnost
 9.  Historična leksikografija in etimologija
 10.  Leksikološke teme, relevantne za leksikografijo
 11.  Poročila o leksikografskih in leksikoloških projektih

Seznam tematik ni izključen. Upoštevani in pregledani bodo prispevki s kateregakoli leksikografskega področja, ki so relevantni za kongres, tudi če jih ni mogoče uvrstiti pod naštete točke.

Oddaja prispevkov

Pri oddaji prispevka se lahko odločite za eno od naslednjih možnosti:

 • članek
 • predstavitev programske opreme
 • poster

Vsak prispevek bosta pregledala najmanj dva člana znanstvenega odbora.

Rok za oddajo razširjenih povzetkov dolžine do 800 besed (brez seznama literature, tabel in slik) je 1. december 2017.

Rok za oddajo povzetkov je potekel.

Kongresni zbornik bo prosto dostopen in objavljen na spletu pred začetkom kongresa. Prispevki bodo indeksirani v sistemih CPCI (Web of Science) in Scopus.

Podrobnejše informacije o oddaji prispevkov lahko najdete na strani Pomembni datumi.

Kontakt

Simon Krek

E-pošta:

euralex2018@seznami.cjvt.si